CE MARKALAMA/CE BELGELENDİRME

CE MARKALAMA/CE BELGELENDİRME

CE MARKALAMA/CE BELGELENDİRME

BENART ULUSLARARASI TEKNİK KONTROL VE BELGELENDİRME LTD. ŞTİ. konusunda uzman Teknik Müdür, Muayene Elemanı/Teknik Uzman kadrosu ile aşağıdaki hizmetleri sunmaktadır.

 • Makineler için Makine Emniyet Yönetmeliği (2006/42/AT), ilgili ürünün kapsamış olduğu standart veya genel standartlara (TS EN 60204-1, TS EN ISO 12100, TS EN ISO 13849-1, TS EN ISO 13857, TS EN 953, TS EN 349, TS EN ISO 13857 v.s.) göre Elektriksel Güvenlik Testleri, Gürültü Ölçümleri, Fonksiyon Kontrolleri, Teknik İnceleme ve CE Markalama/CE Belgelendirme hizmeti sunmaktadır.
 • Gaz Yakan Cihazlar; OCAK(YER OCAĞI, SET ÜSTÜ, WOK), KUZİNE, PASTA BÖREK FIRINI, IZGARALAR(LAVATAŞLI, SICAK YÜZEYLİ), ÇAY KAZANI, DÖNER KIZARTMA OCAĞI, BENMARİ (SICAK BÜFE), KAYNATMA TENCERESİ, KONVEKSİYONLU FIRIN, OCAK (ANKASTRE, SETÜSTÜ), FIRIN (ANKASTRE, SOLO), OCAK (BİNA DIŞI), BARBEKÜ, GAZLI SOBA, RADYANT - GAZLI ISITICILAR için Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelik (2016/426/AB), TS EN 203-1, TS EN 203-2-1,TS EN 203-2-2 , TS EN 203-2-3 ,  TS EN 203-2-6 , TS EN 203-2-7 ,  TS EN 203-2-10 , TS EN 30-1-1 , TS EN 30-2-1 , TS EN 30-2-2 , TS EN 484, TS EN 498 standartlarına Onaylanmış Kuruluş olarak; Test, Teknik İncelemeleri BENART Laboratuvarında yada müşteri yerinde yapıp CE Markalama/CE Belgelendirme hizmeti sunmaktadır.

BENART ULUSLARARASI TEKNİK KONTROL VE BELGELENDİRME LTD. ŞTİ olarak Onaylanmış Kuruluş Numaramız 2430'dur.

CE  İşareti malların serbest dolaşımını sağlayabilmek amacıyla Avrupa Birliği'nin, 1985 yılında oluşturduğu "Yeni Yaklaşım" çerçevesinde uygulanan bir sağlık ve güvenlik işaretidir. AB genelinde kullanılmış olan değişik uygunluk işaretleri yerine AB direktiflerine uygunluğu belirten tek tip bir AB işareti kullanılması amaçlanmıştır.
 CE  İşareti üzerine iliştirildiği ürünün insan, hayvan ve çevre açısından sağlıklı ve güvenli olduğunu gösteren Avrupa Birliği'nin Yeni Yaklaşım Direktiflerine uygunluk işaretidir.  Şu an sayısı 25'i bulan Yeni Yaklaşım Direktiflerinden biri veya bir kaçı kapsamına giren bir ürünün CE  İşareti taşımadan AB pazarına girebilmesi mümkün değildir. Yeni Yaklaşım Direktiflerine uygunluğu kanıtlamada imalatçıların direktiflerle ilgili harmonize standartlara uygun üretim yapmalarının büyük önemi bulunmaktadır. Standartlara uymak zorunlu
 olmamakla birlikte, standartlara uygun üretim yapılması halinde, direktiflere de uygun üretim yapıldığının varsayılması üreticinin standartlara uymasını teşvik etmektedir.

 CE işareti; bir kalite simgesi olmayıp üzerine iliştirildiği ürünün ilgili yönetmeliğin tüm gereklerini karşıladığı anlamına gelen ve Avrupa Birliği üyesi ülkeler arasında malların serbest dolaşımını sağlamak amacıyla ortaya çıkan bir işarettir.
"CE" uygunluk işareti aşağıdaki şekle sahip olan " CE " baş harflerinden oluşur:

Eğer "CE" uygunluk işareti küçültülür veya büyültülür ise, aşağıdaki çizimde verilen oranlara sadık kalınmalıdır.

 

YENİ YAKLAŞIM VE MODÜLER SİSTEM

"Yeni Yaklaşım"da direktifler çok fazla teknik detay içermemekte, üretilen malların, mal gruplarına göre uyması gereken genel kuralları belirlenmektedir. Ayrıca, "Temel Gerekler"e uygun malların serbest dolaşım içinde  olması sağlanmaktadır. Direktifler ürünlere göre değil, ürünlerin kullanım amaçlarına göre hazırlanmıştır. Böylece benzer işlevleri gören  ürünler, gruplar halinde toplanmış ve tek bir direktif ile birden fazla ürün için "asgari güvenlik" koşulları sağlanmıştır. 
1990 yılından bu yana CE işaretlemesi sisteminde "modüler" bir anlayış uygulanmaktadır. Modüler anlayışın temel amacı, uygunluk değerlendirme yöntemlerini, ürünlerin özelliklerini ve taşıdıkları risk  oranlarını dikkate alarak belirlemektir.

UYGUNLUK DEĞERLENDİRME MODÜLLERİ 
1. Modül A : İç Üretim Kontrolü 
2. Modül B : Tip İncelemesi

 1. Modül C : Tipe Uygunluk Beyanı 
  4. Modül D : Üretim Kalite Güvencesi
  5. Modül E : Ürün Kalite Güvencesi 
  6. Modül F : Ürün Doğrulaması 
  7. Modül G : Birim Doğrulaması 
  8. Modül H : Tam Kalite Güvencesi

Modül A: Üretimin  İç Kontrolü Hem tasarım hem üretim safhalarını içeren bu modülde üretici, ürünün ilgili
direktiflere uygunluğunu beyan eder, tasarım, üretim ve kullanımını açıklayan teknik dokümanları hazırlar.
Onaylanmış kuruluşa ihtiyaç yoktur. 

Modül B: AT Tip  İncelemesi Yalnızca tasarım aşamasını kapsayan bu modül genellikle uygunluk beyanı ile birlikte kullanılır. CE işareti  şartı aranmayan bu modül çerçevesinde onaylanmış kurum, ürün örneğini ilgili direktif doğrultusunda test eder.

Modül C: Tipe Uygunluk Beyanı Üretim aşamasına yönelik olan bu modül tek başına yeterli değildir ve AT Tip İncelemesi modülünden (Modül B) sonraki bir aşamayı temsil eder. Ürünün ilgili direktif gereklerine uyduğunu kanıtlamak için kullanılan bu modül sonucunda üretici ürününe CE işareti iliştirir ve uygunluk beyanında bulunur. 

Modül D: Üretim Kalite Güvencesi Üretim aşamasını kapsar ve Modül B'yi takip eder. Onaylanmış bir kurum tarafından test edilme ve onaylanma sürecini içerir.  İzlediği süreç ISO 9000'nin üretim, tesis ve satış sonrası hizmet kapsamı (eski ISO 9002) ile benzerlik gösterir. Üretim sürecine yönelik bir kalite güvence sistemi kurulmasını öngörür. Nihai ürün denetimi ve testleri imalatçı tarafından gerçekleştirilir. 

Modül E: Ürün Kalite Güvencesi Üretim aşamasını kapsar ve Modül B'yi takip eder. Onaylanmış bir kurum tarafından test edilme ve onaylanma aşamasını içerir. İzlediği süreç ISO 9000'nin son kontrol ve testler ' alım + ambalaj + satış sonrası hizmet [üretimi içermez] kapsamı ile benzerlik gösterir (eski ISO 9003). Üretim sürecine
yönelik bir kalite güvence sistemi kurulmasını öngörür. Nihai ürün denetimi ve testleri imalatçı tarafından gerçekleştirilir.

Modül F: Ürün Doğrulaması Sadece üretim aşamasına yönelik olan bu modül genellikle Modül B ile birlikte kullanılır. Onaylanmış bir kurumun, ürünün teknik dokümanlara veya tip incelemesindeki tanımlara uygunluğunu denetlediği modül çerçevesinde yazılı uygunluk belgesi ile birlikte ürüne CE işareti iliştirilir. 

Modül G: Birim Doğrulaması Hem tasarım hem üretim safhalarını kapsayan bu modül çerçevesinde, onaylanmış kurumun, ürünün ilgili direktiflere uyduğunu bildirmesi ve yapılan testler neticesinde ürünün CE işareti taşıması gerekir. 

Modül H: Tam Kalite Güvencesi Hem tasarım hem üretim safhalarıyla ilgili olan bu modülün uygulanması için onaylanmış bir kurum tarafından kalite yönetim sisteminin [ISO 9000'nin tasarım + geliştirme + üretim + tesis + satış sonrası hizmet kapsamını (TS EN ISO 9001)] varlığı denetlenir. Tasarımın uyumlaştırılmış standartlara tam olarak uyumlu olmadığı durumlarda; tasarımın yönetmeliğin hükümlerine uyup uymadığı incelenir.