Üst Yönetim Gizlilik, Tarafsızlık, Bağımsızlık ve Sorumluluk Beyanı

Üst Yönetim Gizlilik, Tarafsızlık, Bağımsızlık ve Sorumluluk Beyanı

Üst Yönetim Gizlilik, Tarafsızlık, Bağımsızlık ve Sorumluluk Beyanı

Üst Yönetim Gizlilik, Tarafsızlık, Bağımsızlık ve Sorumluluk Beyanı

BENART olarak tetkik hizmeti vereceğimiz firmaların tetkik ve belgelendirilme sürecinde ticari ve diğer baskılardan uzak, tarafsız ve bağımsız olacağımıza,

 

BENART Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu faaliyetlerine ilişkin hüküm verme bağımsızlıkları ve doğrulukları ile çatışmaya neden olabilecek hiçbir faaliyetin içerisinde yer almayacağımıza, özellikle tetkik ettiğimiz öğeleri tasarlayan, üreten, tedarik eden, kurulumunu yapan, satın alan, sahibi, kullanıcısı veya bakımını yapan durumunda olmayacağımızı,

 

BENART Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu olarak tetkik ettiğimiz öğeleri tasarlayan, üreten, tedarik eden, kurulumunu yapan, satın alan, sahibi, kullanıcısı veya bakımını yapan durumundaki bir tüzel kişiliğin parçası olmadığımızı,

 

BENART Yönetim Kurulu üyeliğimizin dışında firmamızda bulunduğumuz görev içerisinde çalışan şirket personeline,  komite veya kuruluşumuz adına iş yapan hiçbir personele ticari amaçla bir baskı yapmayacağımızı,

 

BENART ’ ta çalışma prensiplerimizin bir parçası olarak, içerisinde bulunduğumuz veya görevlendirildiğimiz şirket içi, müşterilerle ilgili veya üçüncü şahıslarla ilgili çalışmalardaki tam gizliliği ve güvenliği en katı şekilde koruyacağımızı,

 

BENART ’ ta aynı alanda çalıştığımız şahıslar hariç, hiçbir şahıs veya kuruluşa belgelendirilmiş, belgelendirilecek müşterilerimiz ile ilgili bilgi aktarımında bulunmayacağımızı ve bunun koruyucusu olacağımızı,

 

BENART olarak müşterilere veya üçüncü şahıslara ait herhangi bir bilgiyi, tetkik faaliyetinin bir parçası olarak kullanmadığımız sürece, kuruluşumuz dışarısına çıkarmayacağımızı,

 

BENART olarak, iş alanımız dolayısıyla ilişkide bulunduğumuz şirketlere ait ve tarafımıza açıklanmış herhangi bir sistemin, metodun, prosesin, fikirlerin, teknik özelliklerin, verilerin, bilgilerin, çizimin, olgunun, rakamların veya daha başka bir özel bilgiyi ve/veya bu bilginin detaylarını açıklamayacağımızı,

 

Mesai saatlerinde ya da mesai saatleri dışında harici herhangi bir kurum veya kuruluşa danışmanlık hizmetinde bulunmayacağımızı,

 

Tetkik hizmeti vereceğimiz veya verdiğimiz kuruluşlara, son üç yıl içerisinde danışmanlık hizmeti vermediğimizi ve bu kuruluşlara ait hiçbir olayla ilgili ilişkimiz olmadığını,

 

BENART olarak onaylanmış kuruluş ve kalite yönetim sistem belgelendirme faaliyetleri ile ilgili olarak danışmanlık yapmayacağımızı, bu kapsamlar haricindeki danışmanlık ve belgelendirme faaliyetlerinin birlikte yürütülmeyeceğini,

 

Başka kuruluşlarla ortak mülkiyet ve paylaşılan kaynakların bulunmadığını; idare, yönetim ve personelin ortak kullanımı gibi bir uygulamanın da yapılmadığını,

 

Tetkik hizmetlerimizi etkileyen bütün risklerin analizi yapılmış olup; personel, tetkik ekibi veya herhangi bir kurum ya da kuruluştan tarafsızlığımıza etki edebilecek faktörler için önlemleri aldığımızı,

 

Belgelendirme sisteminin çalıştırılması için gerekli olan mali kaynakların, şirket ortaklarının kişisel varlıkları ile desteklenerek sürekli şekilde korunacağını ve devamlılığını sağlayacağımızı,

  

Taahhütlerimizin hepsini tüm çalışanlarımıza iletip anlaşılmasını sağlayacağımızı,

 

Beyan ve taahhüt ederiz.

 

 D.004/Rev.04 -27.03.2019

Genel Müdür