2430 NOLU ONAYLANMIŞ KURULUŞ

NAVİGASYON

2430 NOLU ONAYLANMIŞ KURULUŞ
T.C. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 7 Mart 2013 tarihinde 28580 Sayılı ve 24 Haziran 2015 tarihinde 29396 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan kararlar ile Makine Emniyet Yönetmeliği (2006/42/AT) ve Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelik (2009/142/AT) kapsamlarında 2430 Onaylanmış Kuruluş Kimlik numarası ile Onaylanmış Kuruluş olarak atandı.